Ministerstvo > Cestovní ruch > Koncepce a strategie > Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007–2013

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007–2013

Usnesením č. 1239 ze dne 7. listopadu 2007 vláda ČR schválila Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007–2013.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena