Ministerstvo > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Vývoj v roce 2016 stále pozitivní

Vývoj v roce 2016 stále pozitivní

Český cestovní ruch zaznamenal v 1. pololetí meziroční nárůst příjezdů do hromadných ubytovacích zařízení ČR celkem 6,6 %, z toho dosáhl u nerezidentů 6,5 % a u rezidentů 6,7 %. Vyplývá to z údajů ČSÚ o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena