Ministerstvo > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Dobrý nástup do roku 2016

Dobrý nástup do roku 2016

Český cestovní ruch zaznamenal v 1. čtvrtletí meziroční nárůst příjezdů do hromadných ubytovacích zařízení ČR celkem 11,9 %, z toho dosáhl u rezidentů 9,9 % a u nerezidentů dokonce 13,9 %. Byť toto období nepatří z pohledu turismu mezi klíčová období roku, jeho výsledky naznačují, že by se opět mohlo jednat o úspěšný rok, nedojde-li k nějakým nepředvídatelným okolnostem negativně ovlivňujícím především incoming.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena