Ministerstvo > Cestovní ruch > Informace a aktuality > 18. Valné shromáždění Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO)

18. Valné shromáždění Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO)

Ve dnech 1.10. – 7.10. 2009 se zúčastnila česká delegace, vedená velvyslancem České republiky v Kazachstánu Bedřichem Kopeckým, Valného shromáždění UNWTO v Astaně. Valné shromáždění bylo slavnostně zahájeno prezidentem Kazašské republiky Nursultanem Nazarbayevem, který zdůraznil význam cestovního ruchu v přílivu zahraničních investicí, tvorbu pracovních příležitostí a v neposlední řadě k oživení ekonomik ve většině zemí na světě. Také zdůraznil jeden z miléniových rozvojových cílů OSN, a to roli cestovního ruchu ve zmírňování chudoby ve světě.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena