Ministerstvo > Cestovní ruch > Informace a aktuality > 10. výročí existence Celosvětového etického kodexu cestovního ruchu

10. výročí existence Celosvětového etického kodexu cestovního ruchu

Dnes 1. října 2009 si připomínáme 10. výročí existence Celosvětového etického kodexu cestovního ruchu, který v říjnu 1999 schválila Světová organizace cestovního ruchu v Santiagu de Chile. Celosvětový etický kodex cestovního ruchu (dále jen Kodex), který přijalo Valné shromáždění Světové organizace cestovního ruchu na svém třináctém zasedání 21. prosince 2001, stanovuje zásady rozvoje cestovního ruchu a jeho fungování pro různé účastníky cestovního ruchu s cílem minimalizace negativních dopadů na životní prostředí a kulturní dědictví. Zároveň usiluje o maximalizaci přínosů cestovního ruchu na podporu udržitelného rozvoje a zmírnění chudoby s myšlenkou tolerance a porozumění mezi národy.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena