Ministerstvo > Cestovní ruch > Informace pro cestovní kanceláře a agentury > Pokyny pro vznikající cestovní kanceláře

Pokyny pro vznikající cestovní kanceláře

Stručná informace o procedurách a legislativním rámci pro nové CK.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena