Ministerstvo > Cestovní ruch > Informace pro cestovní kanceláře a agentury > Průvodci cestovního ruchu: Stručně k zákonným požadavkům na poskytování služeb v České republice

Průvodci cestovního ruchu: Stručně k zákonným požadavkům na poskytování služeb v České republice

Průvodci cestovního ruchu mohou poskytovat průvodcovské služby jako podnikatelé podle živnostenského zákona nebo jako zaměstnanci. Samostatně výdělečně činní podnikatelé musí ohlásit živnost obecnímu živnostenskému úřadu a splnit všeobecné podmínky provozování živnosti (plná svéprávnost, bezúhonnost) požadované pro získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou. Provozování činnosti bez živnostenského oprávnění je přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Zaměstnanci musí mít uzavřenu písemnou pracovní smlouvu nebo obdobnou dohodu (§ 33 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena