Ministerstvo > Bytová politika > Dotace a programy > Státní pomoc po živelní nebo jiné pohromě > Archiv > Živelní pohromy – příspěvek občanům 150 000,- Kč > Archiv > Dodatek k Programu poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškoze (1)

Dodatek k Programu poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškoze (1)

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena