Territorial dimension International conference V4+
Mezinárodní konference V4+ k územní dimenzi

Ministry of Regional Development is organizing an international conference under the Czech Presidency of the Visegrad Group. The conference is prepared to share the knowledge among V4 countries along with Austria and Germany.

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá v rámci českého předsednictví Visegradské skupině mezinárodní konferenci, kterou navštíví zástupci zemí V4+ Německa a Rakouska.

V4 > Territorial dimension International conference V4+<BR/>Mezinárodní konference V4+ k územní dimenzi

We are really sorry to inform you that the conference has been cancelled due to the risk of corona virus.
Thank you. Conference team.

Konference byla z důvodu možného šíření nákazy koronaviru zrušena. Velmi se omlouváme. Náhradní termín včas oznámíme.
Děkujeme.

The main topic of the conference is the territorial dimension, which we understand as the possibility to concentrate EU funding in specific types of territories. The morning session will present the European level of the territorial dimension and its reflection in the V4 + countries. We will also focus on the national concepts and specifics of the territorial dimension of the invited countries. We are designing the afternoon workshops on the topics of Regional Development Strategy Implementation Mechanisms, Impact Assessment and ITI as interactive sharing of good practice. 

Stěžejním tématem setkání, které zahájí ministryně/náměstek/ředitel pro místní rozvoj, bude územní dimenze, která je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů EU fondů ve specifických typech území. Bude představena evropská úroveň pojetí územní dimenze a její  reflexe v zemích V4 + Rakouska a Německa.  Pozornost bude věnována rovněž národnímu pojetí a specifikům územní dimenze pozvaných států.  Odpolední workshop je interaktivně pojaté sdílení dobré praxe v tématech Implementační mechanismy strategie regionálního rozvoje a Impact assessment.

Date/ termín:
Address: Ministry of Regional Development, Akademie veřejného investování MMR, Pařížská 4; Prague, Czech Republic 
Místo konání: Akademie veřejného investování MMR (vchod z Pařížské ul. 4, Praha 1)

Program

registrace možná do naplnění kapacity...

 

Ing. Radana Leistner Kratochvílová
Telefon: 224 864 069
e-mail: radana.kratochvilova@mmr.cz 

Mgr. Martina Karkošková
224 861 327
e-mail: martina.karkoskova@mmr.cz 

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena