V4 > Aktuality/News > Státy V4+4 v Praze: Výhodné úvěry a dotace z evropských fondů by se měly doplňovat

Státy V4+4 v Praze: Výhodné úvěry a dotace z evropských fondů by se měly doplňovat

Státy V4+4 v Praze: Výhodné úvěry a dotace z evropských fondů by se měly doplňovat

13.11.2019

Na Ministerstvu pro místní rozvoj se dnes konalo Expertní jednání zemí Visegrádské skupiny a dalších partnerů k finančním nástrojům, tj. výhodným úvěrům, bankovním zárukám a rizikovému kapitálu financovaných z fondů EU. Odborníci sdíleli nejen své zkušenosti s jejich využitím v současném období, ale významným tématem byly i možnosti jejich využití v připravovaném období 2021-2027.

„V České republice je pro období 2014-2020 k dispozici z fondů EU na úvěry, záruky a jako rizikový kapitál 600 milionů euro. Některé jsou již využívány v rámci operačních programů, zbytek bude dostupný během následujících měsíců. Jsou to necelá 2 % prostředků, které z fondů EU máme k dispozici. Ostatní prostředky se přidělují na projekty prostřednictvím nevratných dotací. Role těchto finančních nástrojů však do budoucna poroste a je nutné, aby se je příjemci naučili efektivně využívat, “ podotkla Klára Droznová, ředitelka odboru koordinace a řízení fondů EU Ministerstva pro místní rozvoj a dodala: „Při vyjednávání dalšího období se snažíme, aby tato podpora byla co nejpřínosnější. Naší prioritou jsou jednodušší pravidla, ale také to, aby se tyto nástroje ve vhodných oblastech doplňovaly se standardními dotacemi. Jsou to otázky, na kterých se s ostatními státy V4+4 shodujeme.“
 
V České republice je možné využívat finanční nástroje v rámci Operačního programu (OP) Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a OP Praha - pól růstu. V následujících měsících budou prostředky dostupné také v Integrovaném regionálním OP.
 
Na jednání, kterého se mimo zástupců zemí Visegrádské skupiny rozšířené o Bulharsko, Chorvatsko, a Rumunsko a Slovinsko zúčastnili také zástupci Evropské komise, byl představen také nový unijní program InvestEU a byly diskutovány možnosti, jak dostat finanční nástroje do širšího povědomí možných příjemců. Tématem byly i vhodné oblasti pro podporu těmito nástroji – Česká republika identifikuje možnost jejich vyžití například na podporu malých a středních podniků, zvyšování energetické účinnosti nebo využití brownfieldů (zanedbaných areálů).

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena