V4 > Aktuality/News > Jednání zástupců V4 Pracovní skupiny veřejné zakázky

Jednání zástupců V4 Pracovní skupiny veřejné zakázky

Jednání zástupců V4 Pracovní skupiny veřejné zakázky

3.12.2019

Ve dnech 26. a 27. 11. 2019 se v souvislosti s předsednictvím České republiky v rámci Visegrádské čtyřky uskutečnilo jednání zástupců zemí této skupiny a členů Pracovní skupiny veřejné zakázky. Toto jednání proběhlo v hotelu Best Western International v Brně.

Jednalo se o setkání zahraničních delegátů reprezentujících V4, zástupců Evropské Komise, členů Pracovní skupiny veřejné zakázky, kteří reprezentují řídící orgány všech operačních programů v ČR a zástupců Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Jednání bylo zaměřeno na sdílení zkušeností a nejčastějších pochybení při zadávání zakázek spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů a posouzení těchto pochybení ve světle nového rozhodnutí Evropské Komise ke stanovení finančních oprav (dříve označované jako „COCOF“). Do programu konference bylo zařazeno také téma sociálně odpovědného veřejného zadávání představené předními národními odborníky v této oblasti.

Důležitým přínosem bylo sdílení informací a zkušeností nejenom v rámci České republiky, ale také na úrovni států V4. Cenný byl také vstup a příspěvek delegátů z Evropské Komise, kteří prezentovali právě aktuální téma nových pokynů COCOF a byli k dispozici při diskutování konkrétních nejasností. Akce celkově podpořila navázání vzájemné spolupráce na národní i mezinárodní úrovni.
 

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena