V4 > Aktuality/News > Jednání expertní skupiny pro veřejné zakázky při V4

Jednání expertní skupiny pro veřejné zakázky při V4

Jednání expertní skupiny pro veřejné zakázky při V4

9.10.2019

Dne 3. října 2019 se v prostorách Akademie veřejného investování (Praha, Ministerstvo pro místní rozvoj) uskutečnilo jednání expertní skupiny pro veřejné zakázky při V4. Jednalo se o setkání odborníků v oblasti právní regulace zadávání veřejných zakázek v rámci českého předsednictví ve Visegrádské skupině, jehož primárním cílem bylo porovnání národních právních úprav ve vybraných specifických oblastech.

Jednání se zúčastnili zástupci ze všech členských států V4, pozvání přijali také zástupci Chorvatska a Evropské komise. Diskutováno bylo téma „čistých aut“, tedy povinnost zadavatelů veřejných zakázek při nákupu vozidel zohledňovat ekologické aspekty, účastníkům jednání byla dále představena metodická podpora poskytovaná adresátům české právní regulace zadávání veřejných zakázek, téma specifických podmínek účasti v zadávacím řízení, změn smluv na veřejné zakázky a vertikální a horizontální spolupráce zadavatelů. Zástupkyně Evropské komise představila možnosti a vize profesionalizace zadavatelů a ostatních osob zapojených do administrace veřejných zakázek.
Setkání bylo velmi úspěšné a celkově přispělo k posílení spolupráce mezi členskými státy V4 v oblasti veřejných zakázek.
 

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena