Vítejte na stránkách odboru regionální politiky ministerstva pro místní rozvoj. Cílem těchto stránek je informovat širokou veřejnost o novém přístupu realizace regionální politiky, tzv. územní dimenzi, a také poskytnout detailnější informace odborníkům a všem aktérům, kteří jsou zapojeni do systému realizace a koordinace územní dimenze, v podobě zpětné vazby a aktuálních informací z této oblasti.

Naleznete zde popis principů územní dimenze a jejích typů, systému stálých konferencí, které ji koordinují, základní charakteristiku integrovaných nástrojů, jako jednu z možností naplňování územní dimenze, a stručné shrnutí uchopení územní dimenze v jednotlivých programech ESI fondů včetně informací o jejím naplňování.
 

Nedílnou součásti stránek jsou informace o Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+, dokumentu stanovujícím podobu regionální politiky po roce 2020. Tato strategie je taktéž jedním ze základních kamenů pro nastavení čerpání finančních prostředků z evropských fondů, obsahuje tematické zaměření národních dotačních titulů, ale i diskuzi o dalších dlouhodobých nástrojích, které pomohou vyrovnávat rozdíly mezi regiony a zároveň posilovat konkurenceschopnost naší země.

Kalendář akcí

Aktuální články

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena