Územní dimenze > Novinky > Záznam ze školení k webové aplikaci ObcePRO

Záznam ze školení k webové aplikaci ObcePRO

Záznam ze školení k webové aplikaci ObcePRO

15.6.2021

Přinášíme Vám záznam na YouTube (odkaz níže) a prezentaci ze školení k webové aplikaci ObcePRO, které se uskutečnilo 9. června 2021, virtuálně přes aplikaci MS TEAMS.

Školení bylo zaměřené výhradně na praktické využití aplikace. Úvodní část školení byla věnována  významu programu rozvoje obce (PRO), následovalo představení samotné webové aplikace pro tvorbu PRO. Další část školení byla zaměřena na úvodní kroky práce s aplikací (registrace, nastavení, uživatelské funkce, apod.). Stěžejní byla následně praktická ukázka nástrojů k tvorbě PRO a představení již zpracovaného PRO. Závěrečná část školení se poté věnovala praktické ukázce nástrojů k realizaci a hodnocení PRO.
 
Školení se zúčastnilo 60 osob z řad zástupců obcí, dobrovolných svazků obcí či místních akčních skupin.
 
Aplikace provází uživatele obsahem dokumentu Program rozvoje obce, nabízí mu praktické nápovědy využitelné při tvorbě samotného dokumentu, ale také nástroje pro průběžnou práci s programem rozvoje či jeho vyhodnocování. Aplikaci mohou využívat pro zpracování svých rozvojových dokumentů také dobrovolné svazky obcí či městské části.
 
Odkaz na záznam: https://www.youtube.com/watch?v=ihO92Cf12oc
 
 
 

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena