Územní dimenze > Novinky > Záznam ze semináře pro obce, DSO a MAS nyní k dispozici!

Záznam ze semináře pro obce, DSO a MAS nyní k dispozici!

Záznam ze semináře pro obce, DSO a MAS nyní k dispozici!

24.5.2021

Přinášíme Vám záznam na YouTube a prezentace ze semináře pro obce, DSO a MAS, který proběhl 11. května 2021, virtuálně přes aplikaci MS TEAMS. Představeny byly publikace z edice metodických brožur MMR PRO OBCE (Doporučení k péči o vodu v obci a krajině, Doporučení pro obce v oblasti developerské výstavby a uzavírání smluv s investory, Doporučení pro obce v oblasti integrace cizinců), zazněla i prezentace k ukončenému výzkumnému projektu, který se zabýval predikcí budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel. Rovněž byly prezentovány zajímavé informace k implementaci nástroje Komunitně vedený místní rozvoj v progr. období 2021+, Informačnímu systému projektových záměrů nebo aplikaci ObcePRO (www.obcepro.cz).

Zajímá Vás, jak zajistit, aby developerské projekty vhodně přispívaly k rozvoji obce, jak pečovat o vodní zdroje, nebo téma integrace cizinců? Chcete vědět, jak jednoduše vytvořit program rozvoje obce nebo jak budou efektivně sbírány projektové záměry, ale nemohli jste se zúčastnit našeho informačního semináře? Nevadí…

Přinášíme Vám záznam (YouTube odkaz níže) z dopoledního a odpoledního bloku semináře, který přinesl mnoho témat týkajících se možností rozvoje nejen malých obcí. Zvolená témata jsou určena především zástupcům měst a obcí, dobrovolných svazků obcí a místních akčních skupin, ale i dalším zájemcům o výše uvedená témata, kteří dané poznatky mohou aplikovat do praxe.
(Pozn. autora: Odkazy na záznam semináře naleznete níže v programu. Prezentace jsou Vám taktéž k dispozici – rozděleny dle bloku semináře)PROGRAM

09:30    Zahájení semináře, informace o edici MMR PRO OBCE
Zástupce MMR – RNDr. Richard Nikischer, Ph.D.
Představení vybraných publikací z edice MMR PRO OBCE – 1. část (dopolední blok)
9:45    Doporučení k péči o vodu v obci a krajině
Ing. Klára Salzmann, Ph.D.
10:20     Doporučení pro obce v oblasti developerské výstavby a uzavírání smluv s investory
Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D.
11:00    Doporučení pro obce v oblasti integrace cizinců 
Mgr. Pavla Čerychová

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=YabUbdXWGNI&t=16s


2. část (odpolední blok)
12:00   Predikce budoucích výzev sídel do 15 000 obyvatel a foresight souvisejících trendů
doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
12:40 Aktuality a informace odboru regionální politiky MMR (CLLD 21+ a ISPZ)
RNDr. Richard Nikischer, Ph.D. (MMR – odbor regionální politiky)
Mgr. František Puršl (MMR – odbor regionální politiky)
13:15 Představení aplikace ObcePRO – nástroj pro tvorbu programu rozvoje obce
Ing. Martin Kolmistr (MMR – odbor regionální politiky)
13:45    Zakončení akce

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=ssN24U0DyZg
 
Děkujeme všem prezentujícím za zajímavé informace a účastníkům za projevený zájem.
 

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena