Územní dimenze > Novinky > Zapojte se prostřednictvím dotazníku nebo účastí na online kulatých stolech do přípravy aktualizace

Zapojte se prostřednictvím dotazníku nebo účastí na online kulatých stolech do přípravy aktualizace Implementačního plánu Strategie ČR 2030 nebo do Národního dobrovolného přezkumu Agendy 2030.

Zapojte se prostřednictvím dotazníku nebo účastí na online kulatých stolech do přípravy aktualizace Implementačního plánu Strategie ČR 2030 nebo do Národního dobrovolného přezkumu Agendy 2030.

10.5.2021

Není Vám směřování ČR v udržitelnosti lhostejná? Zapojte se i Vy! Váš názor nás zajímá.

1. Aktualizace Implementačního plánu ČR 2030 
Strategický rámec Česká republika 2030 z roku 2017 představuje vizi, jaká byla měla naše země být na konci tohoto desetiletí. Cíle ČR 2030 rozvíjejí mezinárodní Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) definované OSN v Agendě 2030. Českých 27 cílů a 97 specifických cílů je rozděleno do 6 klíčových oblastí odrážejících ekonomické, sociální a environmentální prvky udržitelného rozvoje z hlediska přínosů pro občany a kvality jejich života. Z České republiky 2030 proto vycházejí další strategie, které dále upřesňují, jak dosáhnout daných cílů. 
Implementační plán rozpracovává dlouhodobé cíle do podoby konkrétního souboru 270 opatření a doporučení (více zde). Tváří v tvář dopadům pandemie Covid-19 budeme v letošním roce aktualizovat Implementační plán ČR 2030. 

Proto, abychom nalezli nejvhodnější a nejvýznamnější opatření, potřebujeme znát i Váš názor. 
Ten můžete vyjádřit prostřednictvím dotazníkové šetření a/nebo účastí na online kulatých stolech k jednotlivým klíčovým oblastem ČR 2030. Výstupy z dotazníkového šetření a kulatých stolů nám pomohou při určení relevantních a smysluplných opatření pro další roky a naplňování ČR 2030. 
Dotazník k aktualizaci Implementačního plánu ČR 2030 bude možné vyplnit od 13. května do 6. června 2021. 
Kulaté stoly k jednotlivým oblastem budou probíhat v červnu a v září 2021. 

2. Národní dobrovolný přezkum Agendy 2030 
Národní dobrovolný přezkum Agendy 2030 (VNR) je příležitostí pro každý stát informovat  o plnění globálních Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). OSN každoročně v červenci pořádá setkání představitelů států na Politickém fóru na vysoké úrovni (High-Level Political Forum), kde se tyto národní reporty prezentují. Sdílejí se zde zkušenosti z realizace a naplňování SDGs v jednotlivých zemích. Česká republika se přezkumu zúčastnila již v roce 2017, národní zprávu si můžete přečíst zde. V roce 2021 bude Česká republika prezentovat tedy svůj druhý dobrovolný přezkum, který zhodnotí vývoj v uplynulých čtyřech letech. 
Do konzultací k VNR se můžete zapojit prostřednictvím dotazníkového šetření týkající se relevance jednotlivých Cílů udržitelného rozvoje pro Českou republiku a/nebo účastní na on-line veřejném slyšení, kde bude možné draft Národního dobrovolného přezkumu Agendy 2030 připomínkovat. 

Výstupy dotazníkového šetření k Cílům udržitelného rozvoje doplní národní přezkum o pohled veřejnosti a poskytnou cenné informace pro plánování národní politiky udržitelného rozvoje. 
Dotazník k Cílům udržitelného rozvoje bude možné vyplnit od 13. do 21. května 2021. 
Veřejné slyšení k Národnímu dobrovolnému přezkumu Agendy 2030 proběhne online ve středu 19. května 2021 od 15 hodin. V případě Vašeho zájmu prosím potvrďte svoji účast odpovědí na tento email či přímo na adresu pavla.cvachovcova@mzp.cz. 

K dotazníkovému šetření se můžete registrovat do 11. května 2021. Registrace ke kulatým stolům pro jednotlivá témata bude probíhat kontinuálně podle plánovaného data jejich konání (červen/září). 

Registrační formulář a veškeré informace naleznete na webu  https://cesko-udrzitelne.cz/. 
Předem děkuji za spolupráci. Uvítám rovněž, pokud informaci o možnosti zapojení se do výše uvedených aktivit budete šířit dále prostřednictvím Vašich sítí. 
V případě jakýchkoliv dotazů se na mne neváhejte obrátit. 

Těšíme se na Vaše podněty.

Tým udržitelného rozvoje

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena