Územní dimenze > Novinky > Zajímá vás, co budou od roku 2021 podporovat fondy EU? Sledujte on-line přenos

Zajímá vás, co budou od roku 2021 podporovat fondy EU? Sledujte on-line přenos

Zajímá vás, co budou od roku 2021 podporovat fondy EU? Sledujte on-line přenos

4.12.2019

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá v pátek 6. prosince již sedmý Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020. Akce, které se pravidelně účastní odborníci z různých oblastí, se tentokrát zaměří na přípravu Dohody o partnerství pro období 2021-2027 a operační programy. Přenos jednání můžete sledovat on-line.

„Zrovna jsme ve vrcholné fázi přípravy operačních programů a Dohody o partnerství – zastřešujícího dokumentu pro čerpání v období 2021-2027. V únoru strukturu programů schválila vláda a od té doby s řídicími orgány pracujeme na detailech. V porovnání s ostatními evropskými státy jsme v přípravě příštího období hodně napřed – nedávno nás za náš proaktivní přístup pochválila i Evropská komise,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodala: „Kulaté stoly k budoucímu programovému období pořádáme už od roku 2017. S partnery z různých oblastí u nich diskutujeme aktuální stav vyjednávání a přípravy dalšího programového období. U sedmého kulatého stolu budeme tentokrát řešit již i jednotlivosti obsažené v návrzích Dohody o partnerství a operačních programů.“
 
VII. Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 bude od 9 hod. přenášen živě na internetových stránkách www.ceskenoviny.cz a www.dotaceEU.cz, kde následně bude k dispozici i záznam a prezentace z akce. Více o akci, včetně programu, naleznete na: https://dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/KOHEZNI-POLITIKA-PO-ROCE-2020/Kulaty-stul/7-Kulaty-stul-k-budoucnosti-politiky-soudrznos-(1)
 
Registrace pro účast na akci již byla z kapacitních důvodů ukončena. V případě zájmu využijte možnost sledovat on-line přenos nebo následně záznam z akce.
 

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena