Územní dimenze > Novinky > Výsledky z dotazníkového šetření na využívání médií pro vyhledávání informací o regionální politice

Výsledky z dotazníkového šetření na využívání médií pro vyhledávání informací o regionální politice ve veřejné správě

Výsledky z dotazníkového šetření na využívání médií pro vyhledávání informací o regionální politice ve veřejné správě

1.2.2021

V současné době existuje velké množství médií (masmédia a nová média) zprostředkovávající informace v různé formě a kvalitě. Jejich odběratelé se liší, a tím i samotný dosah informací. Tyto informace se šíří velmi rychle, nová média (tzv. založená na digitálním kódování dat) jsou efektivní a ve virtuálním světě dochází k oboustranné interakci, čímž se liší od starých médií (TV, rozhlas, tisk), kde jsou odběratelé pasivní konzumenti informací. Naše sekretariáty regionálních stálých konferencí (tzv. RSK) pro nás fungují jako obousměrný kanál pro přenos informací mezi státem, krajem až na úroveň obcí. Zeptali jsme se jich pomocí dotazníku, jaká média využívají pro získávání potřebných informací o dění v regionech, jaká témata je zajímají a zdali by uvítali některé z nových médií jako informační zdroj o regionálním rozvoji a regionální politice. Odpovědi jsou pro nás cenou zpětnou vazbou, která může vést k transformaci toku našich dat směrem k území.

,,81 % respondentů využívá nová média pro vyhledávání informací...” 

Z našeho průzkumu, na který odpovědělo celkem 69 úředníků (města, kraje), se ukázalo, že jsou velkou měrou zdrojem informací média nová. Celkem 81 % respondentů uvedlo některé z nových médií, jako zdroj získávání informací. Zbylých 19 % uvedlo např. tisk, regionální televize, schůze či jednání obcí. Ke zvláštní skupině médií patří tzv. média sociální; facebook, instagram, twitter apod. Odpovědi respondentů jsou zde velmi vyvážené. Ptali jsme se, zdali využívají tento druh médií k získávání informací o regionální politice. „Lehce” nadpoloviční většina (52,9 %) odpověděla, že nikoli. Ačkoliv v současné době nabízí tyto kanály skrytý potenciál a velkou míru informací, které se šíří (publikují) prakticky okamžitě. Zahrnují velkou míru reakcí na dané události (Twitter) nebo dokáží sdílet průběžné informace o činnosti subjektů figurující ve veřejné správě a své sledující upozorní na případnou událost např. plánovaného webináře (Facebook). Online webináře jsou velkým trendem v současné pandemické situaci a nabízí nepřeberné množství vzdělávacích akcí prakticky pro každého.  

(Pozn. autora: doporučujeme navštívit stránky Národní sítě zdravých měst www.nszm.cz nebo Centra pro otázky životního prostředí

“chybí platformy Twitter, LinkedIn nebo sdílení informací formou newsletterů, podcastů...” 

Na otázku, jaké další komunikační platformy by rádi využili pro získávání informací o regionální politice, odpověděla velká část, že informací je již nadmíru a postačují stávající kanály. Mezi odpověďmi se ovšem vyskytli také jednotlivé názory, že pro komunikaci regionální politiky chybí platformy tipu Twitter nebo LinkedIn a šíření informací formou newsletterů, podcastů, videokonferencí nebo obyčejných setkání v malých skupinách. Zazněl tu mj. návrh kvitující kvalitnější souhrn informací na webu uzemnidimenze.cz, jež je pro nás motivační impuls. Nicméně téma regionální politiky na některém z nových médií by uvítalo pouze 12,9 % respondentů a 38,6 % si není jisto, zdali by této možnosti vůbec využilo. Potenciál těchto médií, které se řadí mezi kulturní společenský trend, zůstává pro komunikaci regionální politiky zatím nevyužit. 

„mezi nejvyhledávanější témata respondenti explicitně uvedli např. investice, dotace..“ 

Na druhou stranu velkou oblibu si získali regionální/lokální tisk či webové stránky obcí, krajů a jednotlivých rezortů (59 %). Jedná se o důvěryhodné zdroje informací, které jsou pro veřejnou správu důležité. A jaká témata jsou nejžádanější? Mezi nejvyhledávanější témata respondenti explicitně uvedli např. investice, dotace a regionální rozvoj (33 %), kulturní akce a dění (23 %) nebo související informace s pandemií covid-19 (12 %). 

Ačkoliv je vývoj médií poměrně dynamický, jednoduše přenositelný a dohledatelný, stále zde máme limity ve struktuře a roztříštěnosti dat a tím spojeným rizikem podstatnou informaci snadno přehlédnout. 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena