Územní dimenze > Novinky > Výroční konference Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Výroční konference Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Výroční konference Rady vlády pro udržitelný rozvoj

11.12.2020

Výroční konference Rady vlády pro udržitelný rozvoj se tento rok uskutečnila v online podobě, a to 4. prosince 2020. Byla zaměřena především na prezentaci první Zprávy o kvalitě života a její udržitelnosti s následným komentářem přizvaných hostů. Fórum otevřelo otázku současných výzev a trendů v oblasti společnosti, hospodářství a odolných ekosystémů. Byly vyzdviženy otázky, co znamená kvalita života a jak se liší v jednotlivých územích ČR nebo jaké dopady může mít na výše jmenované oblasti současná pandemická krize.

Pozornost byla věnována i otázce kvality vládnutí na různých úrovních počínaje regiony přes národní úroveň až po aktivity ČR v globálním měřítku. Diskuze byla rozčleněná do tematických bloků: Lidé a společnost, Obce a regiony, Odolné ekosystémy, Hospodářský model, Globální rozvoj a Dobré vládnutí. Hosty fóra byli Eva Hejzlarová (FSV UK), Vojtěch Kotecký (Glopolis), Jan Žůrek (Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj), Peter Bednár (Jakub Cigler Architekti), Petr Bouchal a Pavel Přibyl (České fórum pro rozvojovou spolupráci). V rámci konference byl prostor pro otázky z publika, které mohly být kladeny prostřednictvím aplikace sli.do.
 
Záznam této konference je možné shlédnout zde

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena