Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021-2027

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021-2027

1. 11. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky (MMR-ORP), jako gestor integrovaných nástrojů pro programové období 2021-2027, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu integrovaných strategií komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021-2027.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena