Územní dimenze > Novinky > Ústav územního rozvoje ve spolupráci s MMR zpracoval aktualizaci publikace o cenách technické a dopr

Ústav územního rozvoje ve spolupráci s MMR zpracoval aktualizaci publikace o cenách technické a dopravní infrastruktury

Ústav územního rozvoje ve spolupráci s MMR zpracoval aktualizaci publikace o cenách technické a dopravní infrastruktury

16.9.2021

Ministerstvo pro místní rozvoj v letošním roce opět zadalo Ústavu územního rozvoje úkol zpracování aktualizace publikace "Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí". Aktualizace publikace se provádí každé dva roky a jejím hlavním cílem je usnadnit obcím orientaci v oblasti financování infrastruktury včetně veřejné zeleně a rovněž poskytnout podklad pro rozhodování ohledně zabezpečení finančních prostředků pro nové investice.

Obsah publikace je zaměřen na široké spektrum problémů od zemních prací, nakládání
s pitnou i odpadní vodou, přes zásobování elektrickou energií a plynem, rozvody veřejného osvětlení, obecního rozhlasu a elektronické komunikace, místní komunikace
až po veřejnou zeleň.

Obsažné a zároveň přehledné zpracování umožňuje rychlou orientaci v problematice.
V publikaci jsou uvedeny jednotkové ceny prací, s jejichž pomocí lze sestavit rámcový rozpočet realizované akce a zároveň mohou být orientačním vodítkem při výběrovém řízení na dodavatele prací.

Publikace je určena především orgánům venkovských obcí, starostům, místním zastupitelům či projektantům. Může napomoci při realizaci obecní infrastruktury, tvorbě projektu či jako studijní pomůcka a je užitečným zdrojem dat a informací pro uvedené činnosti.
Publikace je volně dostupná veřejnosti zde.

Pozn.:

Hodnotové údaje v publikaci byly zpracovány v cenové úrovni 1. pololetí roku 2021 (bez DPH) a je vhodné je považovat za průměrné a orientační.

V důsledku celosvětové pandemie COVID-19 (v letech 2020 až 2021) a současně v souvislosti s velkými škodami v důsledku živelních katastrof v roce 2021 na různých místech, nevyjímaje Českou republiku, docházelo postupně k omezení výroby některých materiálů, nedostatku vstupních surovin a výraznému převisu poptávky nad nabídkou. Následkem toho došlo
od 2. čtvrtletí 2021 k radikálnímu nárůstu cen, který může výrazně ovlivnit ceny budované infrastruktury.


Nepředpokládané změny nejsou v publikaci zahrnuty.