Územní dimenze > Novinky > AKČNÍ PLÁN STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2021-2022 JIŽ BRZY

AKČNÍ PLÁN STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2021-2022 JIŽ BRZY

AKČNÍ PLÁN STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2021-2022 JIŽ BRZY

3.6.2020

Více než rok pracuje MMR spolu s dalšími partnery na akčním plánu základního kamene regionální politiky, kterým je Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ (více informací zde). Akční plán konkretizuje navazující aktivity, jež pomohou stabilizovat a opětovně nastartovat rozvoj hospodářsky nebo sociálně ohrožených území, ale také vytvoří podmínky pro další růst silných českých metropolí tak, aby byly konkurenceschopné v evropském měřítku. Citlivý přístup zohledňující odlišné potřeby různých regionů je základem tzv. územní dimenze, o kterou se v posledních letech regionální politika v Česku opírá.

Samotné aktivity prošly dlouhým vývojem, kdy jejich zaměření pomáhaly formulovat odborné týmy a byly průběžně komunikovány se zástupci krajů, obcí, podnikatelského, neziskového i akademického sektoru a rovněž s dalšími ministerstvy, která se budou na jejich implementaci podílet. Tento časově náročný, ale nezbytný postup má zaručit shodu všech klíčových hráčů v oblasti regionálního rozvoje, jejichž priority jsou často značně odlišné. Právě všeobecná shoda je jedním z podstatných předpokladů úspěšné realizace aktivit a naplnění cílů SRR21+.
Akční plán v současné době navrhuje více jak 50 aktivit, které reagují na aktuální výzvy regionálního rozvoje, včetně možných dopadů pandemie COVID-19. Jednou z výhod regionální politiky je její konzistentnost a stabilita, proto obsahuje i aktivity zaměřené na dlouhodobé problémy a cíle, jako např. boj se suchem nebo kůrovcem. Přidanou hodnotou akčního plánu je především stanovení územního rozměru jednotlivých aktivit, které přinese efektivnější využití veřejných prostředků. Co konkrétního navrhuje akční plán pro různé typy území – metropole, aglomerace, regionální centra a hospodářsky a sociálně ohrožená území, se dočtete v navazujících článcích, které pro připravujeme.
Jak již bylo nastíněno, regionální politika je především o vzájemné spolupráci, definici společných cílů a využívání vhodných dostupných nástrojů a zdrojů na národní i regionální úrovni. I z těchto důvodů je v připravovaném Akčním plánu prostor pro tzv. regionálně-specifické aktivity zaměřené na témata, která klíčoví aktéři regionálního rozvoje na území jednotlivých krajů, sdružených pod hlavičkou regionální stálé konference, vnímají jako prioritní, a to natolik, aby na národní úrovni byly vytvořeny nástroje umožňující jejich řešení. Navržena byla více jak desítka regionálně-specifických aktivit a v současnosti je jednotlivé regionální stálé konference po konzultacích s MMR upravují, aby je bylo možné do Akčního plánu zakomponovat a vedly ke konkrétním, odůvodněným a realizovatelným řešením.
V průběhu června a července bude probíhat poslední vlna intenzivních debat se zástupci regionů i resortů, na jejímž konci bude všemi aktéry přijímaný a reálný akční plán, který bude předložen vládě ČR ke schválení na začátku podzimu tohoto roku.