Společné setkání PS Regionální a sekretariátů RSK

Společné setkání PS Regionální a sekretariátů RSK

3. 7. 2020

Prvního července se sešli členové Pracovní skupiny regionální (PS Regionální), která je jednou z pracovních skupin k tvorbě Strategie regionálního rozvoje 21+ (SRR 21+) a jejího akčního plánu, a zástupci sekretariátů regionálních stálých konferencí (RSK). Hlavním tématem byla budoucí podoba RSK, která dozná řadu změn vedoucích ke zvýšení jejího významu. RSK nemá být pouze diskusní platformou, ale má disponovat možnostmi aktivně ovlivnit rozvoj svého regionu. K tomu přispějí především nově pojaté Regionální akční plány, které budou pracovat s jasnými finančními prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu na vybrané aktivity.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena