Rozbíháme projekt na podporu dosahování Cílů udržitelného rozvoje v obcích

Rozbíháme projekt na podporu dosahování Cílů udržitelného rozvoje v obcích

31. 5. 2022

Na Valném shromáždění OSN v roce 2015 přijalo 193 členských států vč. České republiky Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj, globální rozvojový program, který stanovuje 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs, Sustainable Development Goals), jichž má být dosaženo do roku 2030. Nacházíme ses v polovině cesty na jejich dosažení. Jak jsme na tom a kdo všechno může pomoci s jejich plněním?

Rozbíháme projekt na podporu dosahování Cílů udržitelného rozvoje v obcích