Územní dimenze > Novinky > Pozvání na zasedání Národní stálé konference v Olomouci

Pozvání na zasedání Národní stálé konference v Olomouci

Pozvání na zasedání Národní stálé konference v Olomouci

29.5.2019

Ve dnech 30. až 31. května proběhne dvoudenní zasedání Národní stálé konference v Olomouci v prostorách hotelu NH Collection Olomouc Congress. Účastníci konference se budou věnovat klíčovým tématům jako je připravovaná Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a politika soudržnosti EU po roce 2020.

První den odpoledne se bude konat paralelní zasedání Komory urbánní, Komory regionální a Komory pro komunitně vedený místní rozvoj. Na jednotlivých komorách bude probíhat pracovní jednání platforem určených k diskuzi mezi územními partnery a jednotlivými rezorty nad otevřenými otázkami spojenými se zacílením evropských i národních zdrojů do regionů.
 
Na programu komory urbánní je představení aktuálních informací z urbánní politiky, metodických a koordinačních aktivit MMR v rámci realizace integrovaných strategií a mj. také stavu přípravy budoucího programového období a urbánních integrovaných nástrojů. Na komoře CLLD bude řešena implementace CLLD na národní úrovni, vstupy zástupců nositelů CLLD a řídících orgánů, připravovaná Koncepce rozvoje venkova, podoba nástroje CLLD v novém programovém období a další témata z oblasti rozvoje venkova. Komora regionální se zaměří na aktuální a prioritní témata z pohledu územní dimenze po roce 2020, nastavení územní dimenze v operačních programech po roce 2020, a hodnocení akčního plánování v území.
 
Druhý den proběhne plenární zasedání, mezi jehož hlavní body patřit Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, která vstupuje do finální části přípravy, prošla meziresortním připomínkovým řízením a po procesu SEA se očekává její brzké předložení na vládu. Dalšími body budou příprava budoucí podoby politiky soudržnosti po roce 2020, aktuality spolupráce územních partnerů, a vystoupení řídicích orgánů k aktuálnímu stavu operačních programů a jejich budoucnosti.
 
Systém stálých konferencí je nástrojem regionální politiky České republiky a jeho cílem je zajištění potřeb územních partnerů – regionů, měst, obcí a jejich partnerů, a jejich promítnutí do možností jednotlivých operačních programů. Společnou snahou všech členů Národní stálé konference je přispět k naplnění Dohody o partnerství, ale také diskutovat další aktuální témata spjatá s regionálním rozvojem v Česku.
 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena