Územní dimenze > Novinky > Podmínky aktualizace strategických rámců místních akčních plánů

Podmínky aktualizace strategických rámců místních akčních plánů

Podmínky aktualizace strategických rámců místních akčních plánů

25.1.2017

Na základě dohody řídicích orgánů OP VVV a IROP došlo ke zpřesnění podmínek aktualizace strategických rámců MAP.

Plnohodnotná aktualizace Strategických rámců místních akčních plánů je umožněna řídícím orgánem OP VVV po dohodě s řídicím orgánem IROP v intervalu 6 měsíců. V rámci této aktualizace je umožněno provádět změny v plném rozsahu. Ze strany řídicích orgánů je však důrazně doporučeno, aby nedocházelo k odstraňováním položek/projektů.
 
V kratším než 6měsičním intervalu je možné opravovat pouze prokazatelné administrativní chyby, ve zdůvodněných a prokazatelných pochybení, lze opravit klíčovou kompetenci. Nesmí se jednat o přidávání a ubírání klíčových kompetencí, resp. přidávání a ubírání projektů.

V obou popsaných případech bude aktualizovaný strategickcý rámec obsahovat popis změn, které budou dále v textu barevně vyznačeny. 

Pro ŘO IROP je klíčové datum 14. 2. 2017, kdy bude ukončen příjem žádostí 46. a 47. výzvy. Strategické rámce uveřejněné k tomuto datu na webu územní dimenze budou ze strany MŠMT verfikována (obdobným způsobem jako v případě rámců KAP). Po verifikaci bude zahájeno hodnocení pracovníky Centra pro regionální rozvoj.

S případnými dotazy se můžete obracet na konzultanty MAP působících na krajských pracovištích Národního institutu pro další vdělávání. Kontakty naleznete zde.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena