Územní dimenze > Novinky > Národní dobrovolný přezkum Agendy 2030 (VNR) je příležitostí pro každý stát informovat o plnění glob

Národní dobrovolný přezkum Agendy 2030 (VNR) je příležitostí pro každý stát informovat o plnění globálních Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN.

Národní dobrovolný přezkum Agendy 2030 (VNR) je příležitostí pro každý stát informovat o plnění globálních Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) OSN.

12.7.2021

Česká republika již podruhé předkládá svůj pokrok v naplňování Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, dále jen „SDGs“) Dobrovolným národním přezkumem Agendy 2030 v České republice (Voluntary National Review, dále jen „VNR“). Tentokrát klade důraz na data, činnost organizací, realizované projekty a aktivity, které nás výrazně posunuly k pomyslné cílové rovince na dosažení velmi ambiciózních cílů.

Od prvního VNR uplynuly 4 roky, s nimi přišlo mnoho změn a udržitelná témata se postupně promítla do každodenního života i do většiny strategií a politik. Evropa společně s Českou republikou jsou nyní vedoucími světovými kapacitami v dosahování SDGs.1 

A jak je na tom ČR v dosahování jednotlivých cílů? Které cíle se nám daří naplňovat a ve kterých naopak pokulháváme?  

Jednoduchý dashboard SDG Indexu Vám napoví. Tento index může sloužit např. pro porovnávání (tzv. benchmark) pokroku v dosahování jednotlivých SDGs mezi státy světa, mj. částečně odráží stav jejich současných úspěchů a problémů. Podrobné informace, o tom, jak se nám daří naplňovat SDGs, si můžete přečíst v níže uvedené české nebo anglické verzi druhého VNR. Tento dokument, na kterém se podílelo mj. i MMR společně s Moravskoslezským krajem a Jihlavou, a jeho výsledky budou prezentovány dnes v 17:40 hod. na Politickém fóru na vysoké úrovni (High-Level Political Forum), které se letos koná v online podobě. Jeho přenos můžete sledovat na UNTV.  

V návaznosti na letošní prezentaci VNR připravilo Ministerstvo životního prostředí rovněž doprovodnou virtuální akci ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, která se uskuteční dne 14. července 2021 od 19:00. Na této akci vystoupí mj. uznávaný americký ekonom Jeffrey Sachs, který shrne úspěchy a výzvy naplňování SDGs v ČR. Doprovodnou akci bude možné sledovat online na facebookovém profilu Udržitelný rozvoj a na Youtube kanálu Udržitelný rozvoj TV.  


Přílohy:

1 Sustainable Development Report 2021, Dostupné z:https://www.sustainabledevelopment.report/reports/sustainable-development-report-2021/  

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena