Územní dimenze > Novinky > Modifikace výzvy pro podání žádostí o kontrolu dodržování standardů MAS – Informace o pozastavení př

Modifikace výzvy pro podání žádostí o kontrolu dodržování standardů MAS – Informace o pozastavení příjmu žádostí

Modifikace výzvy pro podání žádostí o kontrolu dodržování standardů MAS – Informace o pozastavení příjmu žádostí

22.9.2020

V souladu s nastavením Výzvy bude příjem žádostí pozastaven na dobu tří týdnů ode dne 29. září 2020, po obnovení příjmu žádostí dne 19. října 2020 bude příjem obnoven na dobu 7 pracovních dní. Příjem žádostí bude ukončen dne 27. října 2020. Jiné údaje Výzvy nejsou modifikací dotčeny. V období pozastavení Výzvy je možné upravovat rozpracované žádosti.

Standardy MAS představují soubor požadavků na institucionální a funkční nastavení místních akčních skupin definovaných Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014–2020, Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020 a přímo použitelným předpisem Evropské unie. Standardy MAS stanovují podmínky, které musí MAS splnit, aby mohla žádat o podporu implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS podávají všechny místní akční skupiny, které plánují v programovém období 2021–2027 realizovat svou rozvojovou strategii CLLD s podporou evropských fondů.

Případné dotazy můžete zasílat na clld@mmr.cz.