Modifikace výzvy pro podání žádostí o kontrolu dodržování standardů MAS – Informace o pozastavení příjmu žádostí

22. 9. 2020

V souladu s nastavením Výzvy bude příjem žádostí pozastaven na dobu tří týdnů ode dne 29. září 2020, po obnovení příjmu žádostí dne 19. října 2020 bude příjem obnoven na dobu 7 pracovních dní. Příjem žádostí bude ukončen dne 27. října 2020. Jiné údaje Výzvy nejsou modifikací dotčeny. V období pozastavení Výzvy je možné upravovat rozpracované žádosti.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena