Územní dimenze > Novinky > Mapová aplikace dopadů COVID-19

Mapová aplikace dopadů COVID-19

Mapová aplikace dopadů COVID-19

30.7.2020

Na mapovém portálu Ministerstva pro místní rozvoj (mapy.mmr.cz) je k dispozici mapová aplikace zobrazující dopady pandemie na vývoj nezaměstnanosti (dle dat MPSV) a na počet ekonomických subjektů (dle dat z Registru ekonomických subjektů od ČSÚ). Data jsou aktualizována měsíčně na úrovni obcí s rozšířenou působností.

Vývoj nezaměstnanosti je zobrazován prostřednictvím ukazatelů: podíl nezaměstnaných osob (PNO), počet volných pracovních míst (VPM) a počet uchazečů na 1 volné pracovní místo (PU1M). I na krátké časové řadě je patrný nárůst nezaměstnanosti a počtu uchazečů o volná pracovní místa společně s poklesem počtu volných pracovních míst, ale i přes mírný nárůst nezaměstnanost zůstává na velmi nízké úrovni a celorepublikový průměr je stále pod 4 %.
 
Dopady pandemie na ekonomiku se snažíme zobrazovat prostřednictvím vývoje počtu ekonomických subjektů a to sledováním nejen celkového počtu vznikajících a zanikající subjektů v daném měsíci, ale zaměřujeme se i na vybrané kategorie subjektů (dle NACE) u nichž se očekávají dopady největší, a to cestovní ruch, kultura a maloobchod. Mohou to být důležité vstupy pro sledování dopadů dle typů území definovaných v SRR 21+. Výchozím měsícem je březen 2020, nicméně je možné zobrazit i meziroční srovnání s rokem 2019.
 
Na portálu lze dále nalézt prostorové vymezení Strategie regionálního rozvoje 2021+, vybrané typy územní dimenze nebo mapovou aplikaci obsahově propojenou s Regionální Informačním Servisem (www.risy.cz).
 

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena