Územní dimenze > Novinky > Jihlava zavádí nové trendy v oblasti spolupráce s developery

Jihlava zavádí nové trendy v oblasti spolupráce s developery

Jihlava zavádí nové trendy v oblasti spolupráce s developery

30.3.2022

Každá nová výstavba ve městě může negativně zatížit své okolí a přinést vyšší nároky na dopravní infrastrukturu, sociální a zdravotní služby, ale i další prvky potřebné pro fungování dané obce či města. Těmto nárokům lze dobře předcházet. Města/obce musí pro občany potřebnou infrastrukturu rozvíjet a udržovat sama. Existuje možnost spolupráce se soukromými developery, kteří by pomohli pokrýt vysoké náklady a zároveň zajistit udržitelnější výstavbu s ohledem na potřeby občanů?

Letos v lednu město Jihlava společně s francouzským La Rochelle a nizozemským Schiedam pořádala páté nadnárodní setkání sítě Globální cíle pro města (Global Goals for Cities network), které bylo věnované formám spolupráce a modelům financování. Město Jihlava na setkání představilo principy své spolupráce s developery, které uplatňuje v obou zmíněných oblastech.

Jihlava patří mezi první města v České republice, která stanovila pravidla pro rozdělování (ne)finanční zátěže z obce na soukromé developery, a vytyčila tak transparentní pravidla pro udržitelný stavební rozvoj.

Vypracování principů byl náročný a dlouhý proces, který vyžadoval jednání s Hospodářskou komorou a Asociací developerů. Podle náměstka jihlavské primátorky Víta Zemana „je Jihlava stále ještě na počátku sbližování perspektiv různých zainteresovaných stran. Přínos pro obce je však vidět již nyní“: 

 • - Získávání finančních prostředků na údržbu a rozvoj potřebné infrastruktury a služeb
 • - Opatření bytů nebo zajištění cenově dostupného bydlení
 • - Motivace soukromých developerů k budování udržitelnějšího a kvalitnějšího městského prostředí, které odpovídá potřebám občanů i obce
 • -Soukromí developeři, se kterými už Jihlava v rámci níže  uvedených principů spolupracovala, vnímají výhody jako:
 •  
 • - Urychlení procesu schvalování stavby a s tím spojené snížení nákladů a času spojeného se změnami projektu
 • - Obdržení pouze jediného prohlášení obce na rozdíl od několika prohlášení každého dotčeného odboru, což je v České republice pravidlem
 • - Transparentní pravidla a požadavky na rozvoj, a stejnětak transparentní procesy pro spolupráci s obcí
Jaké principy spolupráce s developery máme?

Např. poskytují shrnutí základních pravidel a doporučení v oblasti kvality a podoby budov a veřejných prostranství a dále postupy pro investory k získání stavebního souhlasu města.

Investiční příspěvek představuje finanční příspěvek poskytnutý obci soukromými developery, který je určený k částečnému pokrytí nákladů na rozvoj nové veřejné infrastruktury a údržbu stávající infrastruktury. Tento příspěvek lze snížit v souladu s kritérii kvality nebo zapracováním adaptačních a zmírňujících opatření na klimatickou změnu do projektu. Alternativně se soukromý developer může rozhodnout „zaplatit“ formou výstavby infrastruktury, uspořádání architektonické soutěže, převodem bytů do vlastnictví obce  nebo pořízením umělecké instalace ve veřejném prostoru.

V rámci workshopu pod projektem Transnational Meeting 5 měla partnerská města GG4C (pozn. red. Global Goals for Cities) možnost se obohatit vzájemnou výměnou zkušeností a nápadů na spolupráci i motivaci soukromých developerů. Přečtěte si některé z návrhů partnerských měst:

 • Zahájení spolupráce v rané fázi developerského projektu
 • Stanovení transparentních pravidel a procesů, rozvíjet je napříč odvětvími a společně s občany
 • Komunikovat win-win splupráci a používat slovník soukromých developerů
 • Zvýšit povědomí občanů, jak vypadá kvalitní městské prostředí
 • Veřejný sektor jde příkladem, tzn. vyšlapat cestu udržitelnému rozvoji a stanovit pravidla pro zelené veřejné zakázky

Sledujte síť GGCN na sociálních sítích:

Původní článek: https://urbact.eu/jihlavas-successful-collaboration-developers
Překlad: Sára Davídková (drobné úpravy: Beáta Hanousková)