Jak si vedl český udržitelný rozvoj během předsednictví

Jak si vedl český udržitelný rozvoj během předsednictví

16. 1. 2023

Rok 2022 byl pro Českou republiku významnou příležitostí. Od července do prosince po druhé předsedala Radě EU. Přestože je úloha předsedajícího státu zejména vyjednávací, předsednickému týmu složenému ze zástupců Ministerstva životního prostředí Ministerstva zahraničních věcí se podařila řada úspěchů i v oblasti udržitelného rozvoje a Agendy 2030.

Jak si vedl český udržitelný rozvoj během předsednictví