Územní dimenze > Novinky > Jak hodnotit územní dopady intervencí či projektů? Napovíme Vám, v našem semináři “TIA - Hodnocení ú

Jak hodnotit územní dopady intervencí či projektů? Napovíme Vám, v našem semináři “TIA - Hodnocení územních dopadů projektových záměrů”, 20. dubna 2021.

Jak hodnotit územní dopady intervencí či projektů? Napovíme Vám, v našem semináři “TIA - Hodnocení územních dopadů projektových záměrů”, 20. dubna 2021.

16.4.2021

Věděli jste, že projekt, který zamýšlíte realizovat ve Vaší obci, městě či regionu může mít významný dopad na zaměstnanost, životní prostředí, dopravu, trh či kvalitu života v daném území? Ministerstvo pro místní rozvoj na semináři představí Metodiku TIA1, která může např. obcím, městům či regionům (ale i dalším veřejným/soukromým subjektům) významně napomoci při rozhodování o realizaci určitých projektů ještě před jejich realizací tím, že posoudí jejich dopad do území. Pomocí Metodiky TIA je možné hodnotit i územní dopady u již realizovaných projektů.

Samozřejmě, ne všechny projekty, které se realizují mají územní dopad.  Metodika TIA pomáhá těm, kteří o území rozhodují (např. pracovníci zabývající se územním rozvojem či investicemi v daném městě), v prvním kole  vyhodnotit, zda projekt vůbec může mít nějaké územní dopady a případně, jak velké mohou být.  

 Ve druhém kole hodnocení dochází k podrobnému posouzení územního dopadu.  U této fáze jsou nutné specifické znalosti jednotlivých tematických oblastí, na které může mít daný projekt vliv, zde se také předpokládá spolupráce s odborníky na dané téma. Metodika TIA tedy poskytuje hodnotitelům vodítko a jednotný standardizovaný postup a umožňuje objektivní hodnocení územních dopadů projektů. Hodnotitel tak má možnost např. spočítat či kvalitativně odhadnout rozsah a závažnost předpokládaných územních dopadů a odpovědět si na otázku ,,Co a jak se v území změnípři realizaci projektu?” 

Pokud Vás toto téma zajímá a rádi byste se o něm dozvěděli více, můžete se zúčastnit našeho vzdělávacího semináře, kterým Vás provede RNDr. Jakub Trojan. PhD. z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.  

Registrační formulář a další zajímavé informace naleznete na (www.tiammr.cz) 

Teritorial Impact assessment - hodnocení územních dopadů