ISPZ: Nahlédneme pod pokličku na investiční aktivity obcí

ISPZ: Nahlédneme pod pokličku na investiční aktivity obcí

28. 4. 2022

Obce jsou pro fungování a rozvoj státu nesmírně důležité. Zajišťují blaho svých obyvatel, místní správu a rozvoj svého územního samosprávného celku, nově také pomáhají plnit Cíle udržitelného rozvoje, výčet všech jejich aktivit by byl skutečně dlouhý. Je pravdou, že obce svými investičními aktivitami mohou přispět k hospodářskému rozvoji nikoli pouze svého území, ale celé České republiky. Ovšem, nyní je kladen stále větší důraz také na jiné nežli ekonomické ukazatele a na bedrech starostů a primátorů leží potřeba zajištění všeobecného blaha, spokojenosti a bezpečí občanů – souhrnně označeno, jako zvyšování kvality života obyvatel. Protože bohaté kulturní vyžití, různorodou spolkovou činnost a pospolitost komunit, krásnou okolní přírodu, čistý vzduch a čiré řeky nelze penězi zcela zajistit, nebo snad ano?

ISPZ: Nahlédneme pod pokličku na investiční aktivity obcí