Doporučené postupy pro vyloučení střetu zájmů na úrovni MAS

25.6.2018

Na základě podnětu Národní sítě místních akčních skupin ČR zpracoval Odbor regionální politiky MMR doporučující postupy pro vyloučení střetu zájmů při hodnocení integrovaných projektů Místními akčními skupinami (MAS).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena