Česká republika se aktivně zúčastnila Politického fóra na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj

Česká republika se aktivně zúčastnila Politického fóra na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj

22. 7. 2022

Čeští delegáti z Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zahraničí se zúčastnili Politického fóra OSN na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj (HLPF), které proběhlo v New Yorku od 5. do 15. července 2022. Každoroční fórum je hlavní platformou pro Agendu 2030 a 17 Cílů udržitelného rozvoje („SDGs“). Letošní fórum se zaměřilo na obnovu po pandemii Covidu-19. První týden byl věnován tematickému přezkumu vybraných Cílů udržitelného rozvoje. Letos byly podrobně prezentovány úspěchy a úskalí při naplňování cílů zaměřených na kvalitní vzdělávání (SDG 4), rovnosti žen a mužů (SDG 5), života v oceánech (SDG 14) i na souši (SDG 15) a partnerství (SDG 17).

Česká republika se aktivně zúčastnila Politického fóra na vysoké úrovni pro udržitelný rozvoj