Územní dimenze > Novinky > Brožura České republiky k 25. výročí členství v OECD

Brožura České republiky k 25. výročí členství v OECD

Brožura České republiky k 25. výročí členství v OECD

17.12.2020

Česká republika v letošním roce slaví 25 let od vstupu do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). OECD svým členským státům poskytuje statistiky, analýzy a otevřenou diskuzi nad aktuálními problémy a tématy. Ta se týkají jednak ekonomiky, obchodu, životního prostředí, vzdělávání, sociální problematiky či mezinárodní pomoci, fungování veřejné správy aj. Česká republika, tak může čerpat ze zkušeností jiných členských států a využít studie k sebereflexi či zefektivnění některých procesů např. i v regionální politice.

U příležitosti výročí byla zpracována brožura, která pojednává o přínosech členství pro Českou republiku. Ministerstvo pro místní rozvoj přispělo do této brožury článkem o vydaném Sborníku dobré praxe z regionů a měst, týkající se opatření v boji proti pandemii covidu-19. Tento sborník byl vypracován společně se sekretariáty regionálních stálých konferencí a přináší přehled spolupráce a aktivit, které dozajista dopomohly k zmírnění dopadů pandemie.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena