Analýza konkurenceschopnosti příhraničních regionů, jak si vedou?

Analýza konkurenceschopnosti příhraničních regionů, jak si vedou?

18. 5. 2022

Cílem výzkumného projektu Analýza přeshraniční konkurenceschopnosti krajů ČR byla identifikace silných a slabých stránek českých příhraničních regionů v porovnání s regiony na druhé straně hranice, ale rovněž nevyužitého potenciálu a hrozeb jednotlivých českých regionů vyplývajících z jejich příhraniční polohy. Projekt přišel i s definicí opatření pro ústřední orgány a vyšší samosprávné celky, díky jejichž realizaci bude lépe využitý výše zmiňovaný potenciál a eliminovány uvedené hrozby, a to s cílem zvýšení konkurenceschopnosti příhraničních regionů ČR vůči přilehlým regionům sousedních států.