Územní dimenze > Novinky > Aktualizace českých zásad urbánní politiky

Aktualizace českých zásad urbánní politiky

Aktualizace českých zásad urbánní politiky

10.9.2021

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), Evropská znalostní síť městských záležitostí (EUKN) a Evropské seskupení pro územní spolupráci (EGTC) připravují na 23. září 2021 (13:30-17:00) webinář Policy Lab 'Updating the Czech Principles of Urban Policy (PUP)'.

Schválení Nové lipské charty v listopadu 2020 a nadcházející české předsednictví Rady v druhé polovině roku 2022 jsou některé z důvodů, proč je třeba aktualizovat v současnosti platné české Zásady urbánní politiky (též ZUP, v aj. PUP). Na přípravě aktualizace tohoto strategického dokumentu vydaného poprvé v roce 2010 a aktualizovaného poprvé v roce 2017 úzce spolupracuje organizace EUKN s českým Ministerstvem pro místní rozvoj. Tento Policy Lab we formě webináře a jemu předcházející Týden národních městských politik EUKN-OECD, pořádaný v červnu 2021, představují milníky této spolupráce v letošním roce.
 
Pro účast na webinář EUKN Policy Lab je třeba, abyste se zaregistrovali na následujícím odkazu.
 
Aby bylo možné shromáždit iniciální vstupy účastníků webináře a zajistit, že budou do diskuse co nejlépe zapojeni, připravil sekretariát EUKN krátké dotazníkové šetření. Žádáme tímto všechny potenciální
účastníky webináře, aby do 15. září 2021 vyplnili tento krátký dotazník. Doba jeho vyplnění je přibližně 10 minut.
 
Nadcházející Policy Lab si vytyčil čtyři hlavní cíle:
 
• získat od účastníků webináře a panelistů zpětnou vazbu k platným českým Zásadám urbánní politky a procesu jejich aktualizace
• prozkoumat, jak by klíčové strategické agendy, jako je Nová agenda pro města, Městská agenda pro EU a zejména Nová lipská charta, mohly přispět k obohacení a doplnění českých Zásad urbánní politiky a jejich tematických principů
• sdílet znalosti a zkušenosti o národních urbánních politikách v členských státech
• prozkoumat principy, které by bylo možné začlenit do současných Zásad urbánní politiky, konkrétně takové zaměřující se na podporu sociální soudržnosti („spravedlivá“ dimenze Nové lipské charty), udržitelnosti životního prostředí (zelená dimenze) a hospodářský rozvoj (produktivní dimenze) a další tematické oblasti v kontextu obnovy po pandemii COVID-19.
 
Výstupy z této akce přispějí k vytvoření dokumentu, který poskytne českému Ministerstvu pro místní rozvoj doporučení k aktualizaci českých Zásad urbánní politiky a k dalšímu postupu v tomto procesu.

EUKN Policy Lab pro Česko (webinář)
Datum: 23. září 2021
Čas: 13:30 - 17:00 (SEČ)
Platforma: Zoom (registrovaní účastníci obdrží přihlašovací údaje předem)
Jazyk: angličtina se simultánním tlumočením do češtiny
Pořadatelé: Evropská znalostní síť městských záležitostí –
Evropské seskupení pro územní spolupráci (EUKN EGTC) a
české Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)