Rámce pro investice do infrastruktury KAP

Aktuální schválené rámce pro investice do infrastruktury středního a vyššího odborného školství

Územní dimenze > Akční plány (MAP/KAP) > Rámce pro investice do infrastruktury KAP

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena