RAP

Regionální akční plán (RAP) je národní intervenční nástroj určený výhradně pro řešení územní dimenze fondů EU ve vybraných tématech. Nepatří mezi integrované územní nástroje (ITI a CLLD). RAP řeší vybraná plošná témata, logicky podepřená a postavená na konsenzu v celé ČR (klíčoví územní partneři, řídicí orgány). V rámci RAP jsou v dohodnutých tématech stanoveny alokace na úrovni území kraje, které jsou vypočteny na základě objektivně stanoveného klíče.