MAP / KAP

V programovém období 2014-2020 je Územní dimenze v oblasti školství mimo jiné naplňována akčními plány rozvoje vzdělávání. Místní akční plány (MAP) vzdělávání jsou vytvářeny pro oblast mateřského a základního školství, krajské akční plány (KAP) vzdělávání jsou vytvářeny pro oblast středního a vyššího odborného školství .

Územní dimenze > MAP / KAP

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena