RSK Zlínského kraje

Typ akce: Konference
Termín konání: 26. 9. 2016 15:00 - 17:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: třída Tomáše Bati 21, Zlín

Program:

  1. Zahájení jednání
  2. Úprava statutu a jednacího řádu Regionální stálé konference
  3. Nominace člena/náhradníka Regionální stálé konference a jejich pracovních skupin
  4. Krajský akční plán rozvoje vzdělávání - formální dopracování Rámce pro podporu infrastruktury z IROP dle připomínek MŠMT a prioritizace potřeb
  5. Aktualizace Regionálního akčního plánu
  6. Různé
  7. Závěr jednání

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena