RSK Středočeského kraje

Typ akce: Konference
Termín konání: 13. 12. 2017 9:30 - 13:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Zborovská 11, Praha 5

Program zasedání:
  1. Stav pracovních skupin RSK, informace o proběhlých jednáních pracovních skupin k PRK, vypořádání podnětů na NSK – sekretariát RSK
  2. Informace o činnostech v projektu KAP – PhDr. Pavel Schneider
  3. Schválení Aktualizace rámce pro podporu investic (KAP) – PhDr. Pavel Schneider
  4. Prezentace projektu I-KAP - Ing. Tereza Balousová, MBA
  5. Schválení žádosti o stanovisko Regionální stálé konference k vymezení území realizace a dopadu MAP pro realizaci MAP II
  6. Schválení aktualizace Seznamu projektových záměrů financovaných z IROP SC 1.1
  7. Koordinace plánování infrastrukturních akcí mezi KSÚS a středočeskými městy a obcemi – Ing. Aleš Čermák, náměstek pro oblast investic KSÚS
  8. Stav čerpání z operačních programů ve Středočeském kraji (ve srovnání s ostatními kraji) – MMR
  9. Stav ITI a harmonogram výzev – Mgr. Kristina Kleinwächterová
  10. Závěr

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena