RSK Olomoucký kraj

Typ akce: Konference
Termín konání: 11. 9. 2019 9:00 - 11:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Clarion Congres Hotel Olomouc
Jeremenkova 36
Olomouc
 

Přivítání účastníků
  1. Schválení programu zasedání
  2. Příprava na proqramové období EU 2021-2027
  3. Prezentace MMR ČR — příprava na programové období EU 2021-2027
  4. Aktuální stav přípravy Strategie ITI Olomoucké aglomerace pro programové období EU 2021-2027 — vymezení území
  5. Informace z jednání pracovních skupin, návrh stanoviska pro RSK OK
Strateqie regionálního rozvoie ČR 21+
  1. Problematika Jesenicka a Šumperska ve Strategii regionálního rozvoje ČR 21+
  2. Prezentace MMR ČR — Strategie regionálního rozvoje ČR 21+, příprava akčních plánů, návrh vnitřní typologie území a intervence
  3. Různé, diskuse
  4. Ukončení zasedání

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena