RSK Královohradeckého kraje

Typ akce: Konference
Termín konání: 4. 10. 2018 10:00 - 12:30 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, zasedací místnost P1.906 Albrechta z Valdštejna

Návrh programu:
 • Uvítání a úvodní slovo
  Aktuální informace Ministerstva pro místní rozvoj – Národní stálé konference, Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+,…
  Aktivity sekretariátu Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje - monitoring plnění usnesení, závěry kulatého stolu RSK,…
  Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje po roce 2020 – aktuální informace k tvorbě, vybrané závěry analýz, další postup
  Aktuální informace za integrované nástroje (ITI + CLLD) a akční plány rozvoje vzdělávání (KAP + MAP) v Královéhradeckém kraji
  Další, diskuse a závěr

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena