RSK Jihomoravský kraj

Typ akce: Konference
Termín konání: 21. 6. 2019 9:00 - 11:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno v místnosti č. 045A (-2 patro, snížené podlaží).
 

Program jednání: 
1. Zahájení, schválení programu 
2. Personální složení RSK JMK
3. Personální změny v pracovních skupinách RSK JMK
4. Výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK (cestovní ruch, dopravní
infrastruktura, vzdělávání a zaměstnanost, životní prostředí)
5. Informace o zasedání Národní stálé konference (NSK) 09:30-09:35
6. MMR – aktuální informace 
7. Realizace a naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské
metropolitní oblasti (ISR BMO)
8. Aktuální informace k činnosti a strategiím MAS v území Jihomoravského
kraje (SCLLD)
9. Zpracování strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ 
10. Informace na téma boj se suchem a zadržení vody v krajině v JMK 
11. Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31.12.2018 
12. Plnění úkolů z RSK JMK 
13. Různé 
14. Diskuze a závěr 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena