Regionální stálá konference

RSK je zřízena na principech partnerství s územní působností v jednotlivých krajích ČR. Ve vztahu k územní dimenzi se podílí mj. na její realizaci prostřednictvím Regionálních akčních plánů SRR 2014 – 2020, včetně části vztahující se k financování z ESI fondů, iniciuje, sleduje a podporuje absorpční kapacitu regionu.

Regionální stálá konference
Projednává a doporučuje územní a věcné zaměření výzev a sladění jejich harmonogramu a projednává návrhy předložené svými členy směřující k naplnění územní dimenze, které následně komunikuje prostřednictvím svého zástupce v NSK. RSK (prostřednictvím NSK a MMR) zpracovává podklady pro rozhodování a řízení na úrovni řídicích orgánů na základě jejich požadavku, koordinuje aktivity v rámci svého území a každoročně předkládá Zprávu o hodnocení plnění Regionálního akčního plánu.

RSK zřizuje pracovní skupiny pro stěžejní tematické oblasti daného regionu. Členy pracovních skupin jsou významní aktéři z řad samosprávných celků, podnikatelských subjektů, krajských či neziskových organizací zaměřených na činnost v dané tematické oblasti.

Statut RSK Jednací řád RSK
 
Regionální stálé konference
Jihočeský kraj Královéhradecký kraj Olomoucký kraj Středočeský kraj
Jihomoravský kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Ústecký kraj
Karlovarský kraj Moravskoslezský kraj Plzeňský kraj Zlínský kraj
Kraj Vysočina

Složení regionální stálé konference


Přístup do extranetů je umožněm pouze administrátorem schváleným uživatelům.Extranet Územní dimenze

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena