Národní stálá konference

Národní stálá konference přispívá k zajištění vzájemné provázanosti a koordinace státu a regionů (územních partnerů) při implementaci územní dimenze a realizaci Dohody o partnerství a programů spolufinancovaných z ESI fondů. NSK je složena ze tří komor: Komory regionální, Komory ITI a IPRÚ a Komory CLLD.

Národní stálá konference

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena