Programy TA ČR

05. 06. 2023 | ČR

Jedná se o tyto programy a soutěže:

SIGMA – 2. veřejná soutěž, dílčí cíl: Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (DC2). Veřejná soutěž je zaměřena na podporu spolupráce začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe,  a to ve všech oblastech aplikovaného výzkumu.
  • Specifická alokace pro strukturálně postižené regiony ve výši 18,4 mil. Kč.
  • Více informací k 2.VS SIGMA ZDE.
 
TREND, PP1 – 10. veřejná soutěž, která je zaměřena na tvorbu výsledků VaV (výzkumu a vývoje) a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb.)
  • Bodové zvýhodnění 10 bodů pro řešení ve strukturálně postižených regionech.
  • Více informací k 10. VS TREND, PP1 ZDE.
DOPRAVA 2023 – 1. veřejná soutěž je zaměřena na podporu návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Výstupy/výsledky musí mít potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomický přínosů, a to výhradně v dopravním sektoru. Soutěž svým zaměřením pokrývá výzkum celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.
 
  • Specifická alokace pro strukturálně postižené regiony v předpokládané výši 19,2 mil. Kč.
  • Více informací k 1. VS DOPRAVA 2030 ZDE.
 
 
 

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

VÝSLEDKY VÝZVY DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH PRO ROK 2023

31. 08. 2023 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj obcím poskytne pro rok 2023 téměř 49 milionů korun v rámci Programu Revitalizace území 2023 - podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (SVL).

Kulatý stůl s Ministerstvem životního prostředí k oblasti podpory OBNOVA ÚZEMÍ

25. 08. 2023 | ČR

Veřejné služby, kultura, sport a rekreace. To je téma tematické výzvy v oblasti Obnova území operačního programu Spravedlivá transformace.

Soutěž ke Spravedlivé transformaci – stačí vyplnit dotazník.

17. 08. 2023 | ČR

Soutěž je určena pro všechny, kteří žijí nebo bydlí v Ústeckém, Karlovarském nebo Moravskoslezském kraji.

Výroční politický dialog v Karlových Varech

04. 07. 2023 | ČR

Karlovy Vary hostily ve dnech 27. a 28. června 2023 v nově zrekonstruované budově Císařských lázní mezinárodní Výroční politický dialog na téma Spravedlivé transformace uhelných regionů.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.