REGION BUDOUCNOSTI – SEMINÁŘ A INOVAČNÍ VELETRH

07. 02. 2022 | ČR

se koná dne 03.03.2022 v Inovačním centru Ústeckého kraje a je určen pro malé a střední podniky, nevládní organizace a obce.

Celý článek

Seminář nabízí příležitost dozvědět se více o:
 

 • Strategii EU pro spravedlivou transformaci a praktický dopad na ÚK
 • Investičních prioritách pro Ústecký kraj, jak jsou definovány v PSÚT
 • Rozvojových prioritách České rozvojové banky
 • Dostupných mechanismech pro financování restrukturalizace
 • Příkladech a osvědčených postupech, jak mohou MSP a další zúčastněné strany
  využít financování k modernizaci a rozvoji své činnosti
 

Na semináři vystoupí:
 • Iva Dvořáková, radní, Ústecký kraj
 • David Murphy, vedoucí programu spravedlivé transformace, ISCF
 • Radoslav Lipták, Evropská komise
 • Miloš Soukup, vedoucí oddělení RE:START, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Martin Potůček, předseda představenstva NRB
 • Petra Hrstková, ředitelka regionální kanceláře pro Ústecký kraj, CzechInvest
 • Zdeněk Hušek, RIS3 manažer Ústeckého Kraje
 • Barnabáš Krešne, Regionální Rozvojová Agentura Ústeckého Kraje
 • Marek Hartych, MAS Český sever, z.s.
 • Karel Tichý, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
Seminář se koná od 10:00 do 12:30 hod.
 
Inovační veletrh
Na veletrhu se setkají relevantní operační programy poskytující finanční prostředky EU, poskytovatelé ostatních dotačních programů, komerční banky poskytující projektové poradenství a financování, poradenské firmy poskytující technickou podporu a další relevantní zainteresované strany se zástupci malých a středních podniků, nevládních organizací, obcí a dalších potenciálních žadatelů.
Inovační veletrh se koná od 13:30 do 16:30 hod.
 
Více informací a možnost registrace na akci: Region Budoucnosti

Zdroj: ISFC

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

SCHVÁLEN 5. AKČNÍ PLÁN STRATEGIE RE:START

15. 12. 2022 | ČR

Vláda ČR schválila dne 14.12.2022 usnesením č. 1047 již 5. aktualizaci Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2023-2024.

Analýza dopadů budoucího odklonu od využití uhlí ve spalovacích zdrojích

29. 11. 2022 | ČR

do definovaných sektorů ve strukturálně postižených regionech ČR vycházející z činnosti Uhelné komise ČR a činnosti PS3 - zveřejněna ke stažení.

Účast na výměnném programu v Bosně a Hercegovině

16. 11. 2022 | ČR

Výměnného programu pro uhelné regiony v transformaci v regionu Tuzla v Bosně a Hercegovině se ve dnech 6.-9. listopadu 2022 také účastnili zástupci oddělení RESTART Ministerstva pro místní rozvoj ČR na základě pozvání Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.

Zástupce oddělení RESTART se zúčastnil jednání a související diskuse k podpoře absorpční kapacity v uhelných regionech

08. 11. 2022 | ČR

Zástupci Evropské komise a řídících orgánů programů financovaných z Evropských fondů dne 7. listopadu vyhodnotili rozjezd nového programového období 2021-2027 jako úspěšný.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.