REGION BUDOUCNOSTI – SEMINÁŘ A INOVAČNÍ VELETRH

07. 02. 2022 | ČR

se koná dne 03.03.2022 v Inovačním centru Ústeckého kraje a je určen pro malé a střední podniky, nevládní organizace a obce.

Celý článek

Seminář nabízí příležitost dozvědět se více o:
 

 • Strategii EU pro spravedlivou transformaci a praktický dopad na ÚK
 • Investičních prioritách pro Ústecký kraj, jak jsou definovány v PSÚT
 • Rozvojových prioritách České rozvojové banky
 • Dostupných mechanismech pro financování restrukturalizace
 • Příkladech a osvědčených postupech, jak mohou MSP a další zúčastněné strany
  využít financování k modernizaci a rozvoji své činnosti
 

Na semináři vystoupí:
 • Iva Dvořáková, radní, Ústecký kraj
 • David Murphy, vedoucí programu spravedlivé transformace, ISCF
 • Radoslav Lipták, Evropská komise
 • Miloš Soukup, vedoucí oddělení RE:START, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Martin Potůček, předseda představenstva NRB
 • Petra Hrstková, ředitelka regionální kanceláře pro Ústecký kraj, CzechInvest
 • Zdeněk Hušek, RIS3 manažer Ústeckého Kraje
 • Barnabáš Krešne, Regionální Rozvojová Agentura Ústeckého Kraje
 • Marek Hartych, MAS Český sever, z.s.
 • Karel Tichý, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
Seminář se koná od 10:00 do 12:30 hod.
 
Inovační veletrh
Na veletrhu se setkají relevantní operační programy poskytující finanční prostředky EU, poskytovatelé ostatních dotačních programů, komerční banky poskytující projektové poradenství a financování, poradenské firmy poskytující technickou podporu a další relevantní zainteresované strany se zástupci malých a středních podniků, nevládních organizací, obcí a dalších potenciálních žadatelů.
Inovační veletrh se koná od 13:30 do 16:30 hod.
 
Více informací a možnost registrace na akci: Region Budoucnosti

Zdroj: ISFC

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

SBĚR PODNĚTŮ PRO PŘÍPRAVU 5. AKČNÍHO PLÁNU !!

02. 05. 2022 | ČR

Vítáme zapojení ze strany veřejnosti do přípravy aktualizace 5. akčního plánu a uvádíme jaké jsou možnosti, jak se do přípravy zapojit.

Zástupci Evropské komise navštívili Severozápad

28. 04. 2022 | ČR

Ve dnech 26.-27. dubna 2022 navštívili zástupci Evropské komise Severozápad. Předmětem této návštěvy společně se zástupci MMR, MŽP a představiteli Karlovarského a Ústeckého kraje, bylo seznámení Evropské komise v čele s ředitelkou Generálního ředitelství EK pro regionální politiku (DG REGIO) paní Emmou Toledano Laredo s problémy, se kterými se tyto dva kraje potýkají a získat představu o závažnosti situace a zároveň o cílech a vizích těchto uhelných regionů.

Pozvánka na DISKUSNÍ WORKSHOP

20. 04. 2022 | ČR

Srdečně Vás zveme na DISKUSNÍ WORKSHOP, který se bude konat 12. května 2022 a kde se účastníci seznámí s přípravou 5. aktualizace akčního plánu Strategie RE:START a možnostmi zapojení do sběru podnětů pro ověření absorpční kapacity a tvorbu nových opatření.

Strategie RE:START představí aktuální stav realizace Akčních plánů

01. 04. 2022 | ČR

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje RE:START představí aktuální stav realizace AKČNÍCH PLÁNŮ a informace o možnosti zapojení do sběru podnětů pro přípravu 5. aktualizace AKČNÍHO PLÁNU v rámci programu IROP tour po českých městech.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.