REGION BUDOUCNOSTI – SEMINÁŘ A INOVAČNÍ VELETRH

07. 02. 2022 | ČR

se koná dne 03.03.2022 v Inovačním centru Ústeckého kraje a je určen pro malé a střední podniky, nevládní organizace a obce.

Celý článek

Seminář nabízí příležitost dozvědět se více o:
 

 • Strategii EU pro spravedlivou transformaci a praktický dopad na ÚK
 • Investičních prioritách pro Ústecký kraj, jak jsou definovány v PSÚT
 • Rozvojových prioritách České rozvojové banky
 • Dostupných mechanismech pro financování restrukturalizace
 • Příkladech a osvědčených postupech, jak mohou MSP a další zúčastněné strany
  využít financování k modernizaci a rozvoji své činnosti
 

Na semináři vystoupí:
 • Iva Dvořáková, radní, Ústecký kraj
 • David Murphy, vedoucí programu spravedlivé transformace, ISCF
 • Radoslav Lipták, Evropská komise
 • Miloš Soukup, vedoucí oddělení RE:START, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Martin Potůček, předseda představenstva NRB
 • Petra Hrstková, ředitelka regionální kanceláře pro Ústecký kraj, CzechInvest
 • Zdeněk Hušek, RIS3 manažer Ústeckého Kraje
 • Barnabáš Krešne, Regionální Rozvojová Agentura Ústeckého Kraje
 • Marek Hartych, MAS Český sever, z.s.
 • Karel Tichý, Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
Seminář se koná od 10:00 do 12:30 hod.
 
Inovační veletrh
Na veletrhu se setkají relevantní operační programy poskytující finanční prostředky EU, poskytovatelé ostatních dotačních programů, komerční banky poskytující projektové poradenství a financování, poradenské firmy poskytující technickou podporu a další relevantní zainteresované strany se zástupci malých a středních podniků, nevládních organizací, obcí a dalších potenciálních žadatelů.
Inovační veletrh se koná od 13:30 do 16:30 hod.
 
Více informací a možnost registrace na akci: Region Budoucnosti

Zdroj: ISFC

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Konference Strategie restrukturalizace

14. 09. 2022 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádalo dne 16. září 2022 KONFERENCI STRATEGIE RESTRUKTURALIZACE.

Mezinárodní konference H2 fórum Ústeckého kraje 2022

06. 09. 2022 | ČR

Konference H2 fórum - Příležitost k transformaci, se uskuteční ve dnech 26. - 27. 9. 2022 v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem i on-line.

Verze k projednání návrhu aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie RE:START

02. 09. 2022 | ČR

Verze k projednání návrhu aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2023-2024 (AP5 Strategie RE:START)

ZAPOJTE SE DO DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ: Jak ovlivní odklon od uhlí Vaši domácnost?

22. 08. 2022 | ČR

Pomozte nám zjistit, jak odklon od uhlí ovlivní Vás a Vaši domácnost vyplněním krátkého dotazníku.

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.